ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

ŻYCZENIA  BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO

NA   UROCZYSTOŚĆ  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  2019 R.

 

Siostry i Bracia!

Bracia Kapłani!

 

Nasze serca przepełnia dzisiaj ogromna radość z faktu, że po raz kolejny możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad złem, cierpieniem i śmiercią.

Wiara w Jego Zmartwychwstanie pozwala nam usłyszeć – zwłaszcza jeśli          przeżywamy trudne chwile – słowa, które według starożytnej homilii na Wielką Sobotę miał w otchłani  od Chrystusa usłyszeć praojciec Adam – „Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo”.

Zmartwychwstały Jezus dzisiaj w serce każdego z nas wlewa nadzieję:             Zmartwychwstał, a zatem wszystko jest możliwe, a zatem dobro jest silniejsze od zła,         a zatem z Nim – moim Panem – mogę wyjść z tego wszystkiego, co mnie przytłacza,   ogranicza, unieszczęśliwia. Chrystus do każdej i każdego z nas woła dzisiaj:    „Powstań! Żyj!”.

Dzięki Jego łasce możemy żyć pięknie: przepełnieni miłością, głosząc Dobrą     Nowinę i pełniąc dzieła miłosierdzia wobec rodziny, bliskich, przyjaciół oraz wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze.

Wszystkim Wam życzę więc pięknego, Chrystusowego życia i ku temu z serca    błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

Wasz biskup

+ Ryszard Kasyna

 

Pelplin, dnia 21.04.2019 r.