Życzenia Księdza Proboszcz
blog img

Drodzy Parafianie,

drodzy Goście

To już trzecie nasze wspólne święta. Zamyka się pewien czas a otwiera nowy. Czas mam nadzieję pełen nadziei i radości.

Dziś gdy wspominamy narodziny naszego Pana i Zbawcy, gdy w tę Cichą Noc staniemy przy Ołtarzu Pana, chciałbym Wam moi kochani życzyć, by w każdym i każdej z nas dokonał się cud Bożego Narodzenia. By nasze rodziny, domy, miejsca pracy były przepełnione Miłością, dobrym słowem. Byśmy wpatrzeni w Dzieciątko Jezus uświadomili sobie jak wiele dla nas uczynił Pan Bóg, bo tak nas umiłował, że dał nam Swojego Syna – Odwieczne Słowo.

Wyciszmy spory, niech zagości pokój. Zapomnijmy urazy, niech nasze serca są od tego wolne. Niech narodzony Pan Jezus wleje a nasze serca Miłość, która zwycięża wszystko, niech przymnoży mam Wiary, która czyni cuda i niech napełni nas Nadzieją naszego odkupienia.

Szczęść Boże na wspólne świętowanie