Informacje dotyczące I Komunii Świętej
blog img

Drodzy rodzice dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej.

Gdy pytaliście mnie w ostatnim czasie z uroczystością I Komunii Świętej w naszych parafiach, odpowiadałem, iż czekamy z decyzją do czasu po świętach.  Sytuacja w kraju i na świecie nie napawa nas entuzjazmem czy nie pokazuje, iż w najbliższym czasie epidemia ma ustać.

Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna wydał wskazania dotyczące bierzmowania i komunii świętej dzieci:

Dokument na wstępie przypomina, że „ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego”.

Rozporządzenie podaje, że „po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej”.

W dokumencie zezwala się proboszczom, aby już podjęli ewentualną decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień.

W związku z rozporządzeniem, przenosimy uroczystość I Komunii Świętej w naszych parafiach, na termin, który bliżej nie możemy określić, ale jak tylko sytuacja się poprawi, spotkamy  się by podjąć konkretne decyzje.

z pamięcią w modlitwie każdego dnia w Naszym Kościele

ks. Porboszcz