Ogłoszenia na III Niedziele Wielkanocy
  1. Każdego dnia podczas Mszy Świętej modlimy się o ustanie epidemii, oraz modlitwą różańcową o 20.30. Zachęcam do włączenia się we wspólną modlitwę.
  2. Dziś nasza kolekta inwestycyjna, Bóg zapłać za złożone ofiary.
  3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Chorych natomiast odwiedzę z sakramentami 8 maj. Jak ostatnio proszę o potwierdzenie telefoniczne.
  4. W niedzielę 3 maja odpust w Ocyplu, suma o 9.30 podczas której modlimy się o błogosławieństwo dla naszej parafii.
  5. W sobotę 2 maja we Wdzie o 9.00 różaniec i msza święta w intencji róż różańcowych a w Ocyplu różaniec o 16.30 i msza święta.
  6. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie naszej parafii, ofiary składane na tace podczas Mszy Świętej, przekazywane osobiście lub wpłacane na konto naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać.
  7. 1 maja w piątek, ksiądz Biskup udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.