Niedziela Papieska „Cały Twój”
blog img
  1. Dziś w Kościele w Polsce „Dzień Papieski” przeżywamy go pod hasłem „Totus Tuus”, cały Twój. Wspieramy zdolną a ubogą młodzież w stypendium „Dzieło Nowego Tysiąclecia.” Po Mszy Świętej można wesprzeć to dzieło.
  2. W dni powszednie zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej, po każdej Mszy Świętej.
  3. Można wypisywać „wypominki” modlitwy za naszych zmarłych, jednorazowe i cało roczne.
  4. Przypominam o rozporządzeniu ministerstwa zdrowia. Jesteśmy w „żółtej strefie.” Na stronie rządowej umieszczono wytyczne i tak: w kościołach jest nakaz zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult.
  5. Co do masek:

Obecnie jest obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

 

Bardzo Was proszę byśmy w imię dbania o drugą osobę przestrzegali tych zaleceń. Może być to dla nas ciężarem, ale każde utrapienie może uczynić nas szlachetniejszymi. Nie rozkładajmy tego na za czy przeciw, ale w imię braterstwa bądźmy bezpieczni.