WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE KOLĘDY
blog img
  1. Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.
  2. Dnia 10 grudnia 2020 r. Księża Biskupi przeprowadzili konsultacje z dekanalnymi ojcami duchownymi, którzy wyrazili stanowisko zarówno własne jak i kapłanów z dekanatów na temat formy kolędowania w styczniu 2021 r. Wcześniej zasięgnięto również opinii wiernych świeckich.
  3. Po konsultacjach z parafianami w naszych Parafiach tego roczna kolęda nie odbędzie się w formie tradycyjnej. Będzie sprawowana Msza Święta w Kościele w intencji mieszkańców ulicy, wioski. Po Mszy Świętej każda rodzina otrzyma Wodę Święconą oraz modlitwę by pobłogosławić swoje mieszkanie / dom.
  4. Te Msze Święte rozpoczniemy po nowym roku według plany, który podam w odpowiednim czasie.
  5. Niech te nasze spotkania będą przepełnione modlitwą w naszych intencjach ale i o ustanie epidemii.