Ogłoszenia na XII Niedzielę Zwykłą
  1. Bardzo dziękuje za nasz udział w procesji Bożego Ciała. Dziękuję za przygotowane piękne ołtarze, dziękuję za udekorowanie naszych domów, dziękuje różą różańcowym, KGW, strażakom, dziewczynkom sypiącym kwiatki, ministrantom, panu organiście.
  2. Do piątku włącznie po Mszy Świętej procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
  3. W dni powszednie nabożeństwo czerwcowe.
  4. W czwartek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  5. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, to też odpust w parafii Wda, który tradycyjnie przekładamy na Niedziele.
  6. W przyszłą Niedziele odpust w parafialny w parafii Wda, suma odpustowa o godz. 11.00, Eucharystię sprawować będzie Kanclerz kurii pelplińskiej, ks. dr Adam Kałduński. Po Mszy Świętej, rada parafialna i KGW Smolniki i Wda zapraszamy na piknik do ogrodu plebanii.
  7. W przyszłą niedzielę nasza kolekta inwestycyjna.