Ogłoszenia na XVIII Niedzielę Zwykłą
  1. Witam wszystkich wypoczywających na terenie naszych parafii.
  2. Bóg zapłać za złożone ofiary, które przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej parafii.
  3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W I czwartek modlimy się w intencji powołań. We Wdzie po Mszy Świętej Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy do 19.15, ofiarujemy ten czas przed Panem Jezusem w intencji powołań kapłańskich szczególnie z naszej diecezji.
  4. W I piątek do południa odwiedzę chorych naszych parafian. Po południu spowiedź święta w Ocyplu od 16.30 a we Wdzie od 17.30.
  5. W i sobotę we Wdzie o 9.00 różaniec i Msza Święta w intencji róż różańcowych a w Ocyplu o 16.30 różaniec i Msza Święta w intencji róż różańcowych.
  6. Każdego dnia w kościele w Ocyplu o 8.45 odmawiamy modlitwę różańcową, a w każdy czwartek we Wdzie po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.15
  7. Spowiedź w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą
  8. W przyszłą niedzielę Strażacy z OSP Wda, będą zbierali pieniążki na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego po Mszach Świętych we Wdzie oraz w Mermecie i Smolnikach. Wesprzyjmy naszych strażaków w tej potrzebnej dal nas inicjatywie.