Komunikat dla wiernych
blog img

Moi Kochani Parafianie

Sytuacja, która niestety dotyka Europę i Świat, powoduje w nas strach, a zarazem niepewność jutra. Każdy z nas w jakiś sposób przejmuję się ową sytuacją. Po ludzku jest to zrozumiałe. Bardzo Was proszę, byśmy nie ulegali ogólnej panice. Proszę byśmy zadbali o siebie i naszych bliskich, byśmy stosowali się do zaleceń, które spływają na nas za pośrednictwem mediów, które kieruje do Nas Rząd.

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna razem z Episkopatem naszej Ojczyzny, w trosce o nasze bezpieczeństwo zaleca:

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej.

W związku z powyższym:

1.udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie,

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach”

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Módlmy się za siebie wzajemnie, i prośmy Pana Boga by oddalił od nas klęskę epidemii.

Z pamięcią w modlitwie za nasze parafię i wszystkich ludzi

ks. proboszcz Łukasz