Historia
Parafia w Ocyplu i Kościół w Ocyplu

stock

Historia parafii w Ocyplu swój początek ma w latach 80 XX wieku. Wieś Ocypel wcześniej należała do parafii Lubichowo oddalonej od wsi 8 km. W 1981 roku powstał społeczny komitet budowy świątyni, przekształcony w następnych latach w Radę Parafialną, z Benedyktem Landowskim jako przewodniczącym. Dekretem ks. Bpa. Mariana Przykuckiego, biskupa chełmińskiego, z dnia 20 grudnia 1983 roku, powstała parafia w Ocyplu pw. Matki Bożej Królowej Polski. Pierwszym administratorem był ks. kan. Alfons Fonfara.

Działkę pod budowę kościoła  przekazała mieszkanka Ocypla p. Marta Grdeń, natomiast działkę pod drogę, umożliwiającą dojście do Kościoła ofiarował p. Władysław Aszyk. Kościół usytuowany jest na wzniesieniu, przed obeliskiem upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Ocypla i polskiej ludności w 1944 r. Od 1983 roku ks. administrator rozpoczął odprawianie Mszy św. polowych na placu budowy.

Do pierwszych prac ziemnych i zakładania fundamentów przystąpiono w 1984 r. Budowy kościoła podjął się p. Alfons Kamrowski, właściciel firmy budowlanej w Lubichowie. Przy budowie kościoła pomagała cała wieś. Stan surowy postawiono w czynie społecznym.

Powierzchnia kościoła to ok. 600m. Jest on jednonawowy, orientowany z wierzą od zachodu, pokryty dachem dwuspadowym. Stawianie kościoła zakończono w 1988 roku. Pierwszą Msze Świętą w kościele odprawiono 10 maja 1989 roku podczas nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej, świątynia nie była jeszcze wykończona.

Uroczyste oddanie świątyni do użytku wiernych odbyło się w obecności Biskupa pelplińskiego ks. bp Jana Bernarda Szlagi 3 maja 1989 roku. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej, który malował dla parafii ks. prof. Franciszek Znaniecki z Pelplina, ufundowała go parafianka z Ocypla Helena Grochowska. Drogę krzyżową wykonał rzeźbiarz ludowy Alfons Bobkowski urodzony w Ocyplu w 1915 r. Fundatorką drogo krzyżowej, pozostałych rzeźb w kościele oraz figury Jana Pawła II przed świątynią była mieszkanka Ocypla p. Marianna Halina Chróścicka.

Kościół został poświęcony dnia 2 sierpnia 1998 przez ks. Bp. Jana Bernarda Szlagę.

Kolejnym administratorem parafii był ks. proboszcz Adam Gadomski, pełnił urząd przez dwa lata. W tym czasie wyremontowano pomieszczenia przy kościele, które przeznaczono na salki parafialne.

W 2007 roku za nowego proboszcz ks. Mariusza Herolda wymalowano kościół. W kolejnych latach wyposażono chór w nowe ławki, wyremontowano kaplicę przedpogrzebową, schody do kościoła zostały pokryte płytą granitową. W zakrystii zrobiono remont oraz wyposażoną ja w nowe meble. W 2011 roku w prezbiterium położono podłogę granitową. W latach 2012 – 2013 zmieniono dach na pokrycie z dachówki ceramicznej. Natomiast w latach 2015 – 2016 starą podłogę betonową pokryto płytami granitowymi.

W roku 2018 za ks. proboszcza Łukasza Synoradzkiego wymalowano wnętrze kościoła, wymieniono oświetlenie kościoła, oraz podjazd dla niepełnosprawnych, oraz nowe meble w prezbiterium.