Ogłoszenia na Niedzielę Palmową
blog img
  1. Dziś niedziela palmowa, upamiętniająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tą niedzielą wchodzimy w Wielki Tydzień.
  2. Dziś w naszych parafiach spowiedź święta w Ocyplu od 15.00-16.00 a we Wdzie od 16.00 do 17.00.
  3. W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej we Wdzie o 17.00 a w Ocyplu o 19.00. To pamiątka ostatniej wieczerzy, dziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Po Eucharystii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy” i adoracja do 21.00.
  4. W Wielki Piątek rozpoczniemy adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00. Liturgia Męki Pańskiej we Wdzie o 17.00 a w Ocyplu o 19.00. Po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do 21.00. Tego dnia zbiórka do puszek na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. W wielki piątek obowiązuje nas post tak ilościowy jak i jakościowy.
  5. W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.00. Poświęcenia pokarmów w Ocyplu o 11.00 i 15.00, we Wdzie o 12.00 i 14.00 a w Smolnikach o 13.00.
  6. Wigilia Paschalna we Wdzie o 19.00 a w Ocyplu o 21.00, na tę Msze Świętą przynosimy ze sobą świece – odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.
  7. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte we Wdzie o 8.00 i 11.00 a w Ocyplu o 9.30.
  8. W przyszłą niedzielę nasza kolekta inwestycyjna.