Wielki Czwartek
blog img

Moi Kochani Parafianie i Goście

To wyjątkowy czas, powtarzamy to sformułowanie od kilku tygodni. Dziś to słowo przemawia do nas mocniej. To dziś wspominamy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu – Eucharystii. Sakramentu Miłości Boga do każdego z nas. Sakramentu, w którym Jezus Chrystus daje się  nam za pokarm.

Wiem, że wielu z Was chciało by być dziś ze mną w naszym Kościele. Wiem, że wielu z Was cierpi osamotnienie, tęsknotę za Sakramentami, za Eucharystią. Pisząc do Was te słowa cierpię razem z Wami. Wiem też, że to czas próby naszej wiary, modlę się by była ona silna.

Moi kochani o 17.00 sprawować, będę Msze Świętą Wieczerzy Pańskiej w Kościele we Wdzie, a o 19 w kościele w Ocyplu. Łączmy się na wspólnej modlitwie, Wy w waszych domach ja w naszych kościołach. Niech to będzie Wielkie Święto jak każdego roku. Błagajmy Pana Boga by przyszedł do naszych serc, do naszych domów, przepraszajmy Go, że czasem zlekceważyłem ten Najświętszy Sakrament i nie przyszedłem gdy mogłem. Módlmy się za siebie na wzajem. Dziś we Mszy Świętej modlę się za Was i kapłanów pracujących w naszych parafiach, a Wy proszę módlcie się za mnie.

ks. proboszcz