Ogłoszenia na XII Niedzielę Zwykłą
  1. Witam wszystkich wypoczywających na terenie naszych parafii.
  2. Od dzisiejszej niedziele została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej w Kościele. Tym samym Transmisja Mszy Świętych jest dla chorych i starszych, którzy nie wychodzą z domu.
  3. W czwartek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  4. W przyszłą niedzielę nasza kolekta inwestycyjna.
  5. Jak zapowiadałem 3 lipca w Kasparusie odbędzie się piknik rodzinny naszej diecezji. Piesza pielgrzymka do Kasparusa będzie przechodzić przez Wdę około godziny 11.30, tu na chwilę pielgrzymi się zatrzymają. Można dołączyć się do tej grupy i pielgrzymować do św. Józefa w Kasparusie.
  6. OSP w Ocyplu od piątku 18 czerwca do niedzieli 27 czerwca organizuje zbiórkę złomu na zakup nowego samochodu bojowego. Kontener będzie stał przy remizie, ale i można zadzwonić do naszych strażaków i przyjadą odebrać złom. Zachęcam by włączyć się w tą akcję.