Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
blog img
  1. Świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie, to największe święta w Kościele, Niech Chrystus, który zwyciężył śmierć, rozpromieni mroki naszego życia. Niech radosne Alleluje będzie i naszym udziałem.
  2. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bezpośrednio zaangażowali się w przygotowania tych uroczystości, dziękuję za przygotowanie Grobu Pańskiego, dziękuję za uporządkowanie naszej świątyni, dziękuję strażakom, ministrantom i wam Bracia i Siostry na udział liturgii tych Wielkich Dni i Świąt.
  3. Msze święte w I i II dzień świąt według porządku niedzielnego.
  4. W przyszłą niedzielę, Święto Miłosierdzia Bożego, po każdej Eucharystii będziemy modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia, wypraszać będziemy Miłosierdzie Boga dla nas i dla całego świata.
  5. W przyszłą niedzielę nasza kolekta inwestycyjna.
  6. Również w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele charytatywne diecezji.
  7. Jest do nabycia nowy nr Pielgrzyma